Taïwan


Taipei - pr. Melvyn Chuang

 

You-De, Lian

 

10 ans

 


Yi-Hsuan, II

 

10 ans

 


Xin-Rui, Chou

 

11 ans

 


Wei-Ting, Lin

 

7 ans

 


Yi-Yun, Chen

 

12 ans

 


En-Yin, Ho

 

5 ans

 


Yuan-Jun, Lin

 

7 ans

 


Hong-Yu, Qi

 

 

 

 

9 ans

 


Rong-Fei, Lin

 

11 ans

 


Xue-Jia, Ke

 

11 ans

 


Pai-Feng, Zheng

 

5 ans

 

Zi-Shan Ruan

 

10 ans

 

2° Prix

 

 


Pei-Tong, Liao

 

10 ans

 


Chang-Hui, Jian

 

11 ans

 


Bei-Yi, Nie

 

11 ans

 


EN-Chi, Ho

 

8 ans

 


Wan-Yu, Li

 

10 ans

 


Li-Yun, Yan

 

6 ans

 


Zhi-Qi, Lin

 

11 ans

 


Li-Ting, Li

 

11 ans

 


An-Chi, Zheng

 

11 ans

 


Chih-Rong,Sun

 

11 ans